Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội59.95060.670
Hồ Chí Minh59.95060.650
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22,605.00  22,635.00  22,835.00
  EUR  25,041.12  25,294.06  26,421.50
  GBP  29,457.67  29,755.22  30,688.45
  HKD  2,844.73  2,873.46  2,963.59
  JPY  195.00  196.97  206.67
  CHF  24,090.07  24,333.40  25,096.59
  AUD  15,691.70  15,850.20  16,347.32
  CAD  17,295.00  17,469.70  18,017.61
  SGD  16,188.48  16,352.00  16,864.86
  THB  592.65  658.50  683.24