Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội54.80055.270
Hồ Chí Minh54.80055.250
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22,950.00  22,980.00  23,160.00
  EUR  26,601.27  26,869.97  27,990.96
  GBP  30,757.66  31,068.35  32,042.36
  HKD  2,891.60  2,920.81  3,012.38
  JPY  204.59  206.65  215.27
  CHF  24,307.81  24,553.35  25,323.11
  AUD  17,076.60  17,249.09  17,789.86
  CAD  17,840.90  18,021.11  18,586.08
  SGD  16,770.07  16,939.47  17,470.53
  THB  647.82  719.80  746.84