Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội43.10043.470
Hồ Chí Minh43.10043.450
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23075  23105  23245
  EUR  25380.3  25636.67  26406.66
  GBP  29774.24  30074.99  30403.48
  HKD  2931.01  2960.62  3004.96
  JPY  203.22  205.27  212.51
  CHF  23517.44  23754.99  24255.82
  AUD  15669.2  15827.47  16161.17
  CAD  17406.37  17582.19  17952.88
  SGD  16935.4  17106.46  17327.92
  THB  671.34  745.93  780.17