Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội39.40039.720
Hồ Chí Minh39.40039.700
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23190  23190  23310
  EUR  25954.67  26032.77  26814.57
  GBP  28781.83  28984.72  29242.68
  HKD  2936.82  2957.52  3001.8
  JPY  212.87  215.02  222.75
  CHF  23285.36  23449.51  23848.23
  AUD  16180.82  16278.49  16555.28
  CAD  17529.58  17688.78  17989.55
  SGD  16910.3  17029.51  17215.47
  THB  740.47  740.47  771.36