Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội69.80070.520
Hồ Chí Minh69.80070.500
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22,960.00  22,990.00  23,270.00
  EUR  23,572.36  23,810.46  24,892.92
  GBP  27,896.96  28,178.75  29,087.25
  HKD  2,871.58  2,900.59  2,994.11
  JPY  173.97  175.73  184.18
  CHF  22,554.32  22,782.14  23,516.65
  AUD  15,813.31  15,973.04  16,488.02
  CAD  17,585.26  17,762.89  18,335.57
  SGD  16,239.76  16,403.80  16,932.66
  THB  591.18  656.87  682.13