Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội56.10056.620
Hồ Chí Minh56.10056.600
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22,950.00  22,980.00  23,160.00
  EUR  27,147.17  27,421.38  28,565.38
  GBP  30,732.93  31,043.36  32,016.59
  HKD  2,901.67  2,930.98  3,022.87
  JPY  215.69  217.86  226.95
  CHF  25,328.85  25,584.70  26,386.79
  AUD  17,326.20  17,501.21  18,049.89
  CAD  17,646.34  17,824.58  18,383.39
  SGD  16,945.69  17,116.86  17,653.49
  THB  680.25  755.83  784.22