Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội52.72055.800
Hồ Chí Minh52.72055.780
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23,060.00  23,090.00  23,270.00
  EUR  26,674.74  26,944.18  28,035.19
  GBP  29,503.54  29,801.56  30,735.72
  HKD  2,915.63  2,945.08  3,037.39
  JPY  209.88  212.00  219.92
  CHF  24,828.95  25,079.75  25,865.91
  AUD  16,211.36  16,375.11  16,888.41
  CAD  17,070.25  17,242.68  17,783.18
  SGD  16,482.61  16,649.10  17,170.99
  THB  659.72  733.02  760.55