Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội41.65041.970
Hồ Chí Minh41.65041.950
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23160  23160  23280
  EUR  25384.7  25461.08  26225.74
  GBP  28606.94  28808.6  29065.02
  HKD  2923.21  2943.82  2987.9
  JPY  211.42  213.56  221.46
  CHF  22910.44  23071.94  23464.27
  AUD  15585.48  15679.56  15946.19
  CAD  17150.36  17306.12  17600.4
  SGD  16654.22  16771.62  16954.78
  THB  744.35  744.35  775.4